SAĞLIK

Binlerce Yıldır Bitkilerden Gelen Şifa

Binlerce Yıldır Bitkilerden Gelen Şifa

Hayat bir denge, insanlar da bu dengenin bir ürünü... Mitolojide bitkiler, tanrıların insana verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. Tüm bitkiler insanın hizmetindedir ve insanın varoluşu ile birlikte bitkilerle ilişki başlamıştır.

Etkin Uyuz Hastalığı

Etkin Uyuz Hastalığı

Uyuz, bir insan paraziti olan Sarcoptes scabiei var. hominis‘in neden olduğu yaygın kaşıntılı bir deri enfeksiyon hastalığıdır. İnsandan insana yakın fiziksel temas yoluyla bulaşır.

Neden Fitokozmetikler? - 2

Neden Fitokozmetikler? - 2

İlaçlardan farklı olarak günlük yaşamımızda kozmetikler ile sürekli temas etmekteyiz.

Neden Fitokozmetikler?

Neden Fitokozmetikler?

İnsanoğlu tarih boyunca bedenini ve kendini güzelleştirmek için çareler aramıştır.  Kozmetik kullanımı çok eskilere, medeniyetlerin başladığı tarihlere dayanmaktadır. 

Bit.. Bitmeyen Problem...

Bit.. Bitmeyen Problem...

Bit sorunu yüzyıllardır uğraşılan ve bitmeyen bir sorundur... Eski Mısır mezarlarında bile bit bulgularına rastlanmıştır. Galiba insan olarak toplumda var olduğumuz sürece de her zaman çevremizde olacaktır.

Bahar Alerjilerinde Kullanılan Uçucu Yağlar

Bahar Alerjilerinde Kullanılan Uçucu Yağlar

Konvansiyonel farmakolojik testlerde allerjik etkinliği gösterilmiş iki uçucu yağ; Çay ağacı ve Niauli özellikle allerji semptomlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

Bebek ve Çocuklarda Aromaterapi ve Güvenli Kullanımı

Bebek ve Çocuklarda Aromaterapi ve Güvenli Kullanımı

Aromaterapi özellikle cilt problemleri başta olmak üzere, yanık tedavisi, ağrı, stress ve rahatlama vb. birçok problemde yardımcı/destek tedavi sağlamaktadır.

Aromaterapi Ve Ağrı Tedavisi

Aromaterapi Ve Ağrı Tedavisi

Uçucu yağlar, ağrıdan ızdırap çeken hastalarda rahatlama ve ağrı azaltma/giderme sağlamaktadır.  Bu etki uçucu yağların enflamasyonlu bölgeye hızla penetre olması, dolaşımı arttırarak, dokuda oksijenlenmeyi sağlaması ile oluşmaktadır. 

Koku Profilimiz Nedir Biliyor muyuz?

Koku Profilimiz Nedir Biliyor muyuz?

Hayatta birçok şey unutulsa dahi, akılda kalacak ve hafızalardan zor silinecek olan kişinin kokusudur.  Erkek ve kadınlar için parfüm seçimi, karakterinin bir yansıması, çekiciliğin ve cazibenin önemli bir parçasıdır.

Koku ve Parfüm Tarihi ve Gelişimi

Koku ve Parfüm Tarihi ve Gelişimi

Esans tarihin ilk çağlarından beri kullanılan kadim, saygın ve vazgeçilmez güzel koku veya kokular karışımıdır. Milattan önce 4000 yılında güzel mis kokulu bitkilerin, reçinelerin, çiçeklerin, Çin, Arabistan ve Mısır’da kutsal amaçlarla yakıldığı ve dumanının tanrıya mesaj olarak gönderildiği bilinmektedir.

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Gıda Sektöründe Kullanımı

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Gıda Sektöründe Kullanımı

Tıbbi ve aromatik bitkiler eski cağlardan beri tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Mezopotamya uygarlığı döneminde iki yüz elli civarında tıbbi bitki sayısı bilinmektedir. Son yıllarda, özellikle de son yirmi yılda dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç¸ sanayisinde kullanımında büyük artış¸ görülmektedir. Dünyada yaklaşık 20.000 bitki türünün tıbbi amaçlarla kullanıldığı saptanmıştır. Bu bitki türlerinden 4.000 tanesi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Soğuk Algınlığı ve Grip Sezonu

Soğuk Algınlığı ve Grip Sezonu

Yılın korkulan zamanı; Soğuk algınlığı ve grip sezonu ve uçucu yağların etkileri...

Evde bahar temizliği

Evde bahar temizliği

Bahar yılın detoks yapmaya başladığımız ve daha az yemek yemeyi hedeflediğimiz mevsimdir.  Kışın yorgunluğunu ve hantallığını üzerimizden atmaya çalışır, ruhsal ve bedensel detoks yapmaya başlarız. 

Bit… Binlerce Yıldır Süregelen Bir Problem...

Bit… Binlerce Yıldır Süregelen Bir Problem...

Çocuğu olup da   bit problemi yaşamamış aile herhalde yoktur.  Baş biti problemi sadece ülkemizde değil gelişmiş ülkelerinde yaşadığı ve yok etmek için uğraştığı yaygın bir problemdir. Her yıl okul çocuklarında %50 oranında görülmektedir.  Hijyen, sosyo-kültürel seviye, gelir düzeyine bakılmaksızın tüm çocuklar risk altındadır.